Bikab AB arbetar med byggnation av bredband och stadsnät

Om Bikab

Flera verksamhetsområden

Bikab AB arbetar med byggnation av bredband och stadsnät men utför även service i näten. Vi har fibersvetsare med kompletta fibersvetsutrustningar.
Vi utför även schakter för bredband med egna maskiner.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med både stora och små projekt och är vana vid att projekt ofta bedrivs under tidspress. Som kund hos oss möts du
av kunskap, engagemang & personlig service.

Bikab bildades redan 1989

Avsikten var att tillvarata marknaden som upptstod då kabel-TV gjorde sitt intåg. Vi installerade kompletta kabel-TV-system främst i mälardalsregionen.
Uppdragsgivarna var bland annat Finvik, Stjärn-TV-nätet, Kabelvision, Telia-kabel-TV, EM-kabel-TV och Stockholms Telemontage.

Fram till 1998 var Jukka Achrenius ägare till företaget och därefter blev Mika Ruuska delägare. Mika hade lång erfarenhet och goda kontakter inom
ventilationsbranschen, varmed en ny arbetsmarknad öppnades.